Elin Andersson
Mölndal

Det måste vara lätt att betala parkering!

Insändare i Mölndals-Posten

Under 2017 får Sverige nya mynt. Detta får konsekvenser för oss mölndalsbor men också stadens besökare. Parkeringsbolaget föreslår att antalet parkeringsområden där man kan betala med annat än telefon ska minska kraftigt från dagens 24 till 15 eftersom hanteringen är dyr, i synnerhet av mynt. Om förslaget blir verklighet kommer alltså 9 parkeringsområden fler än idag endast erbjuda telefonparkering vilket innebär att stora delar av Mölndal blir utan alternativ, t.ex. hela Eklanda, Livered och området nordväst om Mölndals sjukhus.

Vi anser att detta kraftigt försvårar att betala sin parkering. Vi använder själva telefonparkering som oftast fungerar bra, men det måste också finnas alternativ. Vi kan inte kräva att alla som vill parkera i staden har en smartphone med rätt app installerad eller kan använda sms- eller ringfunktionen för parkering, som ofta upplevs som onödigt komplicerade. Vi vill att det även framöver ska finnas MINST möjlighet till kortbetalning vid alla 24 platser där det idag finns parkeringsautomater. Det måste vara lätt att göra rätt för sig.

Elin Andersson och Fredrik Lesell Liberaler i Tekniska nämnden