Elin Andersson
Mölndal

Jämställdhet

Inrätta ett årligt Mölndals jämställdhetspris för att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på jämställdhetsarbete i Mölndal.

Jämställdhetsdiplomera alla förskolor och grundskolor i Mölndal.

Miljö

Jag vill driva liberal miljöpolitik i Mölndal. Jag vill göra det enklare för alla Mölndalsbor att vara miljövänliga. Alla transportsätt måste vara möjliga men det måste vara enklare att välja miljövänliga alternativ.

Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter för cyklister i hela Mölndal. Öppna upp centrum för cykeltrafik och bygg fler cykelparkeringar där de behövs. Öka takten på utbyggnaden av cykelbanor och förbättra säkerheten på de befintliga. Bra kollektivtrafik för hela Mölndal med en för Mölndalsborna rättvisare zonindelning hos Västtrafik.

Större miljöfokus vid kommunens inköp. Mer ekologisk mat, speciellt för de minsta (och känsligaste) barnen i förskolan. Kommunal verksamhet bör lämna ett så litet ekologiskt fotspår som möjligt.

Ja till trängselskatt, ja till snabbtåg Göteborg-Landvetter via Mölndal C.

Mölndals centrum

Skapa en trivsammare miljö i ett mer levande Mölndals centrum. Bygg en stor lekplats i stadsparken med vattenlek för de minsta och utegym och café för de äldre. Utsmycka parkeringshuset med klängväxter längs fasaden. Skapa ett levande kulturcentrum mitt i stan genom att flytta biblioteket till Brogatan och utöka med större ytor för kulturevenemang.

Bostäder

Bygg bort bostadsbristen. Fortsätt att hålla en hög byggtakt av nya bostäder. Valfrihet är viktigt, det ska finnas bra bostadsalternativ för alla, exempelvis hyresrätter studentbostäder och trygghetsboende för äldre.

Barn och skola

Kapa köerna till kulturskolan.

Bygg fler möjligheter för vattenlek för barn.

Öka tillgängligheten till idrottshallar och andra skollokaler på kvällar och helger för ett effektivare utnyttjande av kommunens lokaler.

Förbättra skolan genom att satsa på lärare. Bättre karriärmöjligheter och högre löner.

Diskriminera inte elever som gör ett aktivt skolval, låt alla barn få skolskjuts under samma förutsättningar, oavsett om man väljer den skola kommunen hänvisar till eller om man väljer en annan skola inom kommunen.