Elin Andersson
Mölndal

Fler låneelcyklar – också i Lindome, Kållered och Balltorp

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad

Till mångas glädje kan Mölndalsborna utöver böcker också låna en elcykel på Mölndals stadsbibliotek. Cykeln får med en deposition på 300 kronor lånas tre dagar i taget med det vanliga lånekortet. Projektet är tänkt att pågå i 1 år.

Succén är ett faktum sedan starten i september 2014. Efterfrågan på att få pröva elcykeln är så stor att många som har stått i kö under lång tid fortfarande inte har fått möjligheten. Fler måste få chansen. Även om Mölndal är en liten kommun sett till geografisk yta, skulle många Lindome- och Kålleredbor uppskatta att kunna göra också detta lån vid sitt närmaste bibliotek. Vi vill därför utöka möjligheten för mölndalsborna att prova på elcykel genom att sprida denna succé också till biblioteken i Lindome, Kållered och backiga Balltorp.

Genom att få prova en elcykel under flera dagar har du en unik möjlighet att upptäcka elcykelns fördelar i din egen vardag. Elcykel är ett mycket bra färdsätt som kombinerar både friskvård och hållbara resor. I Mölndals delvis backiga landskap är den dessutom perfekt för att ta sig till och från arbetet och runt på fritidsresor. För kortare resor så kan den i många fall vara ett komplement till och också ersätta bilresor. Så låt fler få chansen att låna en elcykel, upptäcka fördelarna och bidra till fler hållbara resor.

Vi föreslår därför

att Mölndals Stad utökar och permanentar projektet genom att erbjuda låneelcyklar också vid biblioteken i Lindome, Kållered och Balltorp samt

att de nya låneelcyklarna kompletteras med andra modeller med olika utförande, t.ex. större lastutrymme och att hjälm och reflexväst ingår i lånet.

Elin Andersson Glenn Grimhage kommunfullmäktigeledamöter Folkpartiet Liberalerna i Mölndal