Elin Andersson
Mölndal

Framgångsrikt jämställdhetsarbete skall lyftas, uppmärksammas och belönas!

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad

Att förbättra jämställdheten är ett viktigt samhällsarbete och vi vill lyfta positiva exempel genom att inrätta ett Mölndal stads jämställdhetspris. Genom att instifta ett jämställdhetspris kan vi synliggöra och lyfta de som arbetar aktivt och effektivt med jämställdhetsfrågor i Mölndal, samtidigt som de får möjlighet att inspirera andra.

Priset skall årligen delas ut till den eller de som på bästa sätt främjar arbetet för ett mer jämställt Mölndal. Priset kan delas ut till enskilda personer eller grupper av personer, aktörer i näringsliv, föreningar eller kommunala verksamheter. Priset kan med fördel delas ut i samband med stadens nationaldagsfirande. 

Alla mölndalsbor ska kunna nominera en person eller organisation till priset och därefter utser en jury utsedd av kommunstyrelsen vem eller vilka som ska få det. Ansökningarna skall bedömas utifrån följande kriterier: 

  • Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor
  • Visar på nytänkande och långsiktighet
  • Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete.

Många andra städer har framgångsrikt infört jämställdhetspris för att lyfta jämställdhetsarbete och uppmärksamma goda initiativ, bl.a. Kalmar, Umeå, Trelleborg, Eskilstuna och Örebro.

Delaram Esmaeili Elin Andersson kommunfullmäktigeledamöter Liberalerna i Mölndal