Elin Andersson
Mölndal

Ingen ska tvingas leva under våld och förtryck!

Mölndals-Posten

Hedersförtryck sker på olika sätt - barn som inte får delta på obligatorisk idrott i skolan, barn som får sitt sociala umgänge kraftigt begränsat eller inte får träffa några kompisar alls. I svårare fall handlar det om barnmisshandel - psykiskt eller fysiskt, tvångsgifte, eller i allra värsta fall att bli mördad. Dessa barn ska nu få veta att vi vuxna i kommunen ser och hör dem! Att det finns hjälp och stöd att bryta sig fri.

Liberalerna har länge kämpat för dessa barns grundläggande rättigheter. I Mölndal har vi Liberaler bl.a. motionerat i kommunfullmäktige om att kartlägga och förebygga hedersförtryck i staden.

Nu förstärker GrönBlå Samverkan arbetet genom en ny central tjänst som ska arbeta förvaltningsövergripande med förebyggande arbete mot hedersvåld och förtryck, samt också mot våld i nära relationer.

Genom att öka kunskapen inom stadens alla verksamheter som möter unga, blir vi bättre på att uppmärksamma barn och unga som lever under hedersförtryck och kan samtidigt jobba förebyggande. Genom att tidigt uppmärksamma och sätta in insatser, kan vi rädda liv! Ingen ska hindras från att leva ett jämställt liv. Ingen ska tvingas leva under våld och förtryck!

Elin Andersson (L) Delaram Esmaeili (L) Anita Almqvist (L)