Elin Andersson
Mölndal

Kartlägg hedersförtrycket

Insändare i Mölndals-Posten

Under 2015 ökade antalet ungdomar i Sverige, som är oroliga att bli bortgifta mot sin vilja till 100 000 (enligt MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Hedersförtrycket är planerat, sanktionerat och utövas av kollektivet (gruppen, familjen). Förövarna skyddas av kollektivet, vilket också leder till få anmälningar och åtal. Hedersförtryck är framför allt psykiskt genom kränkningar, skambeläggning, förödmjukelse, begränsat privatliv, nervärdering, undandragen kärlek och omsorg, förskjutning, förföljelse och hot. Det sociala förtrycket yttrar sig i isolering, förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till avvikande klädsel och beteende, ofrivilligt bortrövande, arrangerat äktenskap.

Hedersförtryck har sin bakgrund från tiden innan nedskrivna lagar, polis eller domstolar. Istället är det brottsoffrets närstående som straffar förövaren. Patriarkatet är ofta det som får hederskulturen att leva vidare, där mannens skyldighet är att se till att kvinnliga familjemedlemmar uppför sig.

Hedersförtryck tar sig olika uttryck, oftast grundat på kön och ålder. Det handlar t.ex. om hård social kontroll från familj, släkt och bekanta. Särskilt viktigt för hederskulturen är kvinnans sexualitet, där kyskhet blir central mellan skam och heder inom släkten, men hedersförtryck drabbar även homo-, bi- och transsexuella personer då de avviker sexuellt från samhällets normer.

Hedersförtryck är kränkningar av individens grundläggande rättigheter som är skyddade både av nationell och internationell lagstiftning. Trots det fortsätter kränkningarna dagligen, ofta i tysthet, och straffriheten är stor då få anmäler. Våldet drabbar framför allt unga kvinnor, men också män kan tvingas till äktenskap.

En kartläggning bidrar till större medvetenhet, ökad kompetens och likvärdigt bemötande vilket är avgörande för att bekämpa hedersförtryck och bidra till att alla får leva i frihet. Därför vill vi att Mölndals stad kartlägger hur många barn och ungdomar som lever under hedersförtryck och inskränkningar som begränsar rörelsefriheten. Vi vill också att staden tar fram en gemensam handlingsplan både för att förebygga och hantera hedersförtrycket.

Delaram Esmaeili (L) Elin Andersson (L)