Elin Andersson
Mölndal

Släpp in cyklisterna i Mölndals centrum!

Insändare i Mölndals-Posten

Vi vill fortsätta stärka Mölndal som cykelstad och underlätta för hållbart resande. Idag är Brogatan samt alla tvärgator helt avstängda för cykeltrafik. Det leder till att cyklister väljer andra, mindre cykelfientliga centrum där man snabbt kan stanna direkt utanför butiken för att uträtta sitt ärende eller så tar man bilen till Mölndals centrum eftersom man med cykel ändå måste gå lika långt som från bilparkeringen. Brogatan är tillräckligt bred för att både fotgängare och cyklister ska få plats. Rent praktiskt kan man göra Brogatan till en gångfartsgata med motortrafikförbud. Då får man cykla på gatan men på de gåendes villkor, alltså lugnt och försiktigt och samtidigt lämna företräde för gående. Alternativt bygger man en cykelbana längs hela gatan för att separera fotgängare och cyklister när man ändå bygger om den i samband med Mölndals centrums förnyelse. Genom att öppna upp för cykeltrafik stärker vi Mölndal centrums konkurrenskraft och skapar liv i centrum även kvällstid i form av ett cykelstråk. Som cyklist skulle man dessutom slippa den totalt omotiverade omväg runt hela centrum man varje gång tvingas ta för att ta sig från norr till söder och tvärsom. Särskilt omotiverad känns den på kvällen när inte en själ rör sig i centrum. Med fler som rör sig i centrum på kvällarna så skapar vi en levande stad också på kvällen och höjer känslan av trygghet.

Elin Andersson, Folkpartiet