Elin Andersson
Mölndal

Upplysta barn leker bäst

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad

I Mölndals Stad finns 60 lekplatser med mycket att välja på - den lilla lekplatsen för de allra minsta, klätterställningar som utmanar de större barnen, och vackert belägna lekplatser där vuxna kan njuta av utsikten.

Tyvärr är endast några få lekplatser upplysta, vilket gör att de flesta inte kan användas under de mörkare årstiderna. Dagtid är ju barnen i för- eller grundskolan, och på eftermiddagarna och kvällarna är det för mörkt att leka.

Nya lekplatser förses med belysning direkt, men våra äldre väntar på uppgradering. Lyckligtvis möjliggör ny teknik rörelsesensorstyrd belysning med ström från batterier uppladdade via solpaneler, om det på vissa ställen är dyrt att ansluta till elnätet.

De flesta lekplatserna finns i bostadsområden så också förbipasserande har glädje av mer belysning. Skadegörelsen minskar med största sannolikhet eftersom det är mindre lockande att klottra och förstöra på upplysta ytor där fler människor befinner sig.

Det finns också en miljöaspekt i att kunna leka vid sin närmsta lekplats och därmed slippa köra barnen till alternativa och mer avlägsna aktiviteter. Med fler yngre barn ute blir det också fler vuxna ute - något som i sig skapar lugn och trygghet för alla.

Vi lyser upp många offentliga platser, inte minst våra bilvägar. Samtidigt glömmer vi de ytor där våra barn leker. Det tycker jag är orimligt.

Jag vill:

  • att alla lekplatser i Mölndals Stad förses med belysning, där störst behov åtgärdas först.

Elin Andersson (L) Kommunfullmäktigeledamot Liberalerna Mölndal